--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


گوگل مپ و گوگل ارث اکنون تصاویر واضح‌تری‌ به نمایش می‌گذارند 0

گوگل مپ و گوگل ارث اکنون تصاویر واضح‌تری‌ به نمایش می‌گذارند

گوگل مپ (Google Maps) و گوگل ارث (Google Earth) منابع بسیار مناسبی برای کشف جهان از پشت کامپیوتر شخصی شما هستند و اگر  تصورمی‌کردید تصاویر موجود در این برنامه‌ها باید کمی واضح‌تر باشند امروز آرزوی شما بر آورده شده است.

برچسب ها: google earth , google map , آبدیت گوگل مپ , گوگل مپ , گوگل , گوگل ارث