--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


سازه‌هایی ساخت بشر که از فضا می‌توانید آن‌ها را ببینید 3

سازه‌هایی ساخت بشر که از فضا می‌توانید آن‌ها را ببینید


زمین جای بزرگی است. در طول چند هزار سال گذشته انسان آن را با دست‌ساخته‌های عظیم خود مانند اهرام بزرگ مصر، دیوار بزرگ چین، شهرهای وسیع و غیره پرکرده است.

برچسب ها: تصاویر زمین , فضا , تصاویر فضایی , جزیره نخل